Deze categorie bevat alle gedrags-, communicatie- en persoonlijkheidstesten.